Selectieve onttrekking

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling ‘selectieve onttrekking’ van 1 maart tot en met 11 april 2019.

Fase 1 Zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling ‘selectieve onttrekking’
Fase 2Beroep aantekenen tegen het definitief projectplan Waterwet

Het doel van het ontwerpprojectplan is om de aanleg van de selectieve onttrekking mogelijk te maken, deze verplichting volgt uit de Waterwet.

Ontwerpprojectplan

In het ontwerpprojectplan waterwet ‘selectieve onttrekking’ is op grond van artikel 5.4 van de Waterwet het besluit opgenomen tot realisatie van de selectieve onttrekking. Het ontwerpprojectplan bevat een beschrijving van het werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zout water in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zout water in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater.

Inloopbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst waar u met projectteamleden in gesprek kunt over het project selectieve onttrekking en de bijbehorende onderzoeken.

DatumWoensdag 20 maart 2019
Locatie19.00 – 21.00 uur
AdresHotel Augusta, Oranjestraat 98, IJmuiden
Aanmelden ja/nee?U hoeft zich niet aan te melden er is een vrije inloop

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2019Nota van antwoord
Voorzien in 2019Definitief projectplan Waterwet
Voorzien in 2019Beroep aantekenen tegen het definitief projectplan Waterwet
Voorzien in 2020 - 2022Realisatie van de selectieve onttrekking

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over de selectieve onttrekking kunt ook terecht op https://www.rijkswaterstaat.nl/selectieveonttrekking (let op: link opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.