Ontwerp

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling ‘selectieve onttrekking’.

Selectieve onttrekking

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zout water in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zout water in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater.

De selectieve onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de selectieve onttrekking is gebaseerd op het feit dat zout water naar de bodem zakt. Middels een opening onder in het kunstwerk wordt het zout water via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoete water achter in het Noordzeekanaal.