Ontwerpprojectplan Waterwet

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling ‘selectieve onttrekking’ van 1 maart tot en met 11 april 2019.

Selectieve onttrekking

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zout water in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zout water in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater.

De selectieve onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de selectieve onttrekking is gebaseerd op het feit dat zout water naar de bodem zakt. Middels een opening onder in het kunstwerk wordt het zout water via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoete water achter in het Noordzeekanaal.

Crisis- en herstelwet

Het ontwerpprojectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb).

Inloopbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert een inloopbijeenkomst waar u met projectteamleden in gesprek kunt over het project selectieve onttrekking en de bijbehorende onderzoeken.

DatumWoensdag 20 maart 2019
Locatie19.00 – 21.00 uur
AdresHotel Augusta, Oranjestraat 98, IJmuiden
Aanmelden ja/nee?U hoeft zich niet aan te melden er is een vrije inloop

Inzage

Het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling van de selectieve onttrekking liggen van 1 maart tot en met 11 april 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
RijkswaterstaatToekanweg 72035 LC Haarlem
Gemeentehuis VelsenDudokplein 11971 EN IJmuiden
Omgevingsdienst IJmondStationsplein 48b1948 LC Beverwijk

Wat gebeurt er daana?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.