Op deze pagina vindt u deel 1 van de relevante documenten die bij deze fase horen.

Algemeen

Het milieueffectrapport en de bijbehorende achtergronddocumenten, die ook bij het tracébesluit horen maar ten opzichte van de fase ontwerpbesluit gelijk zijn gebleven, kunt u vinden op de documentenpagina van het ontwerptracébesluit.

Tracébesluit

Nota van antwoord

Aanvullende onderzoeken

Milieueffectrapport

Geluid

Externe veiligheid

Luchtkwaliteit

Trillingen en laagfrequent geluid