Tracébesluit Spooruitbreiding Meteren - Boxtel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 kunt u beroep instellen tegen het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel.

In het tracébesluit is het volgende vastgesteld:

 • Een verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Goederentreinen vanaf Rotterdam naar Venlo/Duitsland en overig Zuid-Nederland kunnen hierdoor ook via 's-Hertogenbosch richting Boxtel rijden.
 • Een vierde spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt ’s-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht-Eindhoven en Nijmegen-Tilburg elkaar niet meer in de weg.
 • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. Onderdeel van de aanpassing is het 'omkeren' van de kruising van de spoorlijn en de N65.

Wijzigingen op het ontwerptracébesluit

Van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 heeft het ontwerptracébesluit ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en zogenoemde ambtshalve wijzigingen. In paragraaf 2.4 van de toelichting bij het tracébesluit is een overzicht opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In uw beroepschrift neemt u in ieder geval op:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel;
 • Vermelding dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
 • De gronden van het beroep (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit.

Meer informatie over hoe u beroep kunt instellen is te vinden op de website van de Raad van State.

U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent en als u:

 • Een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • U redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend;
 • U het niet eens bent met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet dit verzoek richten aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Dagtekening;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel;
 • Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering);
 • Een ondertekening (handtekening);
 • Kopie van het besluit;
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 178,-
 2. Voor rechtspersonen: € 354,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Crisis- en herstelwet

Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Online informatiebijeenkomsten

Over het project PHS Meteren-Boxtel worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het project wordt op hoofdlijnen toegelicht. U kunt tijdens deze bijeenkomst ook vragen stellen. Ga voor meer informatie naar de website van Prorail. Heeft u de bijeenkomst gemist? U kunt de informatie naderhand terugvinden in de PHS bibliotheek.

Via de website van Prorail kunt u op een kaart de veranderingen aan het spoor en in de spooromgeving zien. Daarnaast kunt u de nieuwe spooromgeving van locaties met grote aanpassingen in 3D bekijken.

Inzage

De papieren documenten liggen tijdens reguliere openingstijden van woensdag 3 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaatsTelefoonnummer
Gemeente West BetuweKuipershof 2Geldermalsen0345 72 88 00
Gemeente ZaltbommelHogeweg 11Zaltbommel0418 681 681
Gemeente MaasdrielKerkstraat 45Kerkdriel0418 63 88 88
Gemeente 's-HertogenboschWolvenhoek 1's-Hertogenbosch073 615 51 55
Gemeente VughtSecretaris van Rooijstraat 1Vught073 65 80 680
Gemeente HaarenMonseigneur Bekkersplein 2Haaren0411 62 72 82
Gemeente BoxtelMarkt 1Boxtel0411 65 59 11
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8Den Haag, alleen op afspraak070 456 89 99

Let op: in verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat beperkte openingstijden gelden of u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.