Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het is niet meer mogelijk in beroep te gaan tegen het deeltracébesluit Hoofddorp - Diemen 2010-2016.

Van 11 mei tot en met 22 juni 2010 lag het tracébesluit ter inzage. In het tracébesluit is onder andere het volgende vastgesteld:

  • Het spoor tussen Riekerpolder en de Utrechtboog in Amsterdam (de zuidtak) krijgt 4 sporen
  • De aansluitingen op de Utrechtboog en de westtak richting Schiphol worden verdubbeld
  • Geluidsmaatregelen op een aantal plaatsen langs het traject (schermen en raildempers)

Ontwerptracébesluit

Van 11 september tot en met 22 oktober 2009 lag het ontwerptracébesluit ter inzage. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. Mede op basis van de ingediende zienswijzen is het tracébesluit opgesteld.