U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerp van het besluit tot wijziging Tracébesluit traject Hoofddorp-Diemen uit 2010.

Ontwerpbesluit

  • Het geluidscherm van 1 tot 1,5 meter hoog tussen het spoor en de A4 bij Badhoevedorp wordt niet gebouwd.
  • Het niet bouwen van een geluidscherm is een afwijking van het tracébesluit in 2010. Deze wijziging is vastgelegd in het ontwerp van het besluit tot wijziging van het tracébesluit.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.