Het project bevindt zich in fase 3. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp – Diemen) uit 2010 van donderdag 29 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019.

Ontwerpbesluit

  • Het geluidscherm van 1 tot 1,5 meter hoog tussen het spoor en de A4 bij Badhoevedorp wordt niet gebouwd.
  • Het niet bouwen van een geluidscherm is een afwijking van het tracébesluit in 2010. Deze wijziging is vastgelegd in het ontwerp van het besluit tot wijziging van het tracébesluit.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 10Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van donderdag 29 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatie
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatRijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99)
Gemeente Amsterdam, Stadsloket Nieuw-WestOsdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam
Gemeente Haarlemmermeer, OndernemerspleinRaadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.