Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het is niet meer mogelijk in beroep te gaan tegen het deeltracébesluit Weesp - Lelystad, maatregelen 2010-2016.

Van 12 januari tot en met 23 januari 2012 lag het tracébesluit ter inzage. In het tracébesluit is onder andere het volgende vastgesteld:

  • Aanleg van twee keersporen bij Almere Centrum
  • Aanleg van twee keersporen bij Almere Oostvaarders
  • Aanleg van de hiervoor benodigde wissels
  • Geluidmaatregelen op traject Weesp - Lelystad

Ontwerptracébesluit

Het ontwerptracébesluit lag van 14 april tot en met 25 mei 2011 ter inzage. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. Mede op basis van de ingediende zienswijzen is het tracébesluit opgesteld.