Spooruitbreiding Utrecht Centraal - Leidsche Rijn

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het tracébesluit.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 2 Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil de spoorcapaciteit rond Utrecht verbeteren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren een aantal spoorlijnen rond Utrecht uitgebreid. Als laatste is een spooruitbreiding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn aan de beurt. Doel van het project is uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Het traject Utrecht – Woerden wordt met deze uitbreiding over de hele lengte viersporig en niet langer in capaciteit beperkt.

Tracébesluit

In het Tracébesluit zijn infrastructurele voorzieningen en maatregelen tussen Utrecht Centraal en Leidse Rijn vastgesteld:

  • Twee nieuwe geëlektrificeerde sporen van ongeveer 2 kilometer
  • Aanpassen van de bestaande sporen
  • Verlenging van het bestaande viaduct over de Cartesiusweg / Thomas à Kempisweg
  • Realisatie van een nieuw viaduct over de Cartesiusweg / Thomas à Kempisweg
  • Aanpassing van de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
  • Realisatie van een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor vragen over de inhoud van het ontwerptracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 7767245 of het contactformulier op de website invullen (www.prorail.nl/contact). Of kijk op www.prorail.nl/utrecht. (Let op: links openen in nieuw scherm).