Sporen in Utrecht

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase, er is geen participatie meer mogelijk. De laatste fase van dit project is op 21 mei 2014 afgerond.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 2 Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

Met het project Sporen in Utrecht wil het Rijk het aantal sporen rondom Utrecht uitbreiden. Met de spooruitbreiding kunnen intercity’s en sneltreinen op hun eigen spoor ongehinderd doorrijden. Ook kunnen er door de spooruitbreiding meer stoptreinen gaan rijden.

Tracébesluit 2014

Het tracébesluit Sporen in Utrecht (2014) vervangt het eerdere tracébesluit Sporen in Utrecht uit 2012. Wanneer de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State na behandeling van de beroepszaken in haar uitspraak het tracébesluit in stand laat, is het tracébesluit onherroepelijk. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verweerschrift op de ingediende beroepschriften.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 9602.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van ProRail.