Het overleg Infrastructuur en Milieu is één van de manieren waarop de overheid maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven consulteert voor de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond. De overleggen worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Het laatste overleg vond plaats op 27 mei 2016. De uitkomsten van een overleg worden samengevat in een rapport. Dit rapport bevat ook een advies en wordt soms aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De minister kan dit rapport gebruiken voor de verdere beleidsvorming.

> Lees meer over het Overleg Infrastructuur en Milieu