Aanpassing van de maximumsnelheid op wegtrajecten van de autosnelweg A1

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit.

Sinds september 2012 is de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de autosnelweg de norm. Deze 130 km-norm is in werking getreden door middel van een besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit besluit leidt ertoe dat de maximumsnelheid, waar mogelijk, permanent of dynamisch naar 130 kilometer per uur wordt opgehoogd.

Verkeersbesluit

Het verkeersbesluit gaat over vier wegtrajecten van de autosnelweg A1 die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en waar de snelheidsaanpassing tegelijkertijd zal worden uitgevoerd. De wegtrajecten liggen in de gemeenten Baarn, Eemnes en Amersfoort en luiden als volgt:

  • Van km 32,4 (R) tussen Soest (10) en Eembrugge (11) tot km 43,2 (R) kpt Hoevelaken. Nu geldt een maximumsnelheid van 120 km/h - 130 km/h avond/nacht *). Na het besluit wordt dit 130 km/h.
  • Van km 32,8 (L) tussen Soest (10) en Eembrugge (11) tot km 43,2 (L) kpt Hoevelaken. Nu geldt een maximumsnelheid van 120 km/h - 130 km/h avond/nacht *). Na het besluit wordt dit 130 km/h.
  • Van km 30,3 (R) Soest (10) tot km 32,4 (R) tussen Soest (10) en Eembrugge (11). Nu geldt een maximumsnelheid van 100 km/h - 130 km/h avond/nacht **). Na het besluit wordt dit 100 km/h.
  • Van km 43,2 (R+L) kpt Hoevelaken tot km 44,6 (R+L) kpt Hoevelaken. Nu geldt een maximumsnelheid van 120 km/h - 130 km/h avond/nacht *). Na het besluit wordt dit 120 km/h.

*) 120 km/uur tussen 6.00 uur en 19.00 uur; 130 km/uur tussen 19.00 uur en 6.00 uur (volgende dag)

**) 100 km/uur tussen 6.00 uur en 19.00 uur; 130 km/uur tussen 19.00 uur en 6.00 uur (volgende dag)

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over de verhoging van de maximumsnelheid vindt u op de website van Rijkswaterstaat. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.