Verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h (2012)

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 augustus 2012 de definitieve verkeersbesluiten vastgesteld tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h op de Nederlandse autosnelwegen.

De verkeersbesluiten zijn vastgesteld voor specifieke wegtrajecten waar een lagere maximumsnelheid gaat gelden en die afwijken van de in te voeren landelijke maximumsnelheid van 130 km/h.

Per 1 september 2012 is de maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen verhoogd naar 130 km/h door een aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het uitgangspunt hierbij is ‘sneller rijden waar het kan, langzamer waar het moet’. Overal waar dat mogelijk is, gaat de maximumsnelheid naar 130 km/h. Voor zover een uitzondering gemaakt wordt op een permanente maximumsnelheid van 130 km/h, moet dit volgens de Wegenverkeerswet 1994 bij een verkeersbesluit worden vastgesteld.

De reden voor het hanteren van een lagere snelheid kan betrekking hebben op het binnen de randvoorwaarden voor milieu of verkeersveiligheid blijven.

  • Is een permanente snelheid van 130 km/h niet mogelijk, dan wordt bij verkeersbesluit een dynamische maximumsnelheid voor een gedeelte van de dag ingesteld, of blijft de maximumsnelheid van 100 dan wel 120 km/h al dan niet tijdelijk gelden.
  • Voor autosnelwegen (en andere rijkswegen) waarop een lagere maximumsnelheid dan 120 km/h wordt gecontinueerd, blijven – met uitzondering van een aantal 100 km/h-wegtrajecten – de geldende verkeersbesluiten van kracht.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (link opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.