IC: Wijziging Regeling beheer verpakkingen

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wijziging Regeling beheer verpakkingen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor in de Regeling beheer verpakkingen. Met deze wijziging worden normen aangewezen, waarmee producenten hun verpakking in overeenstemming kunnen brengen met de minimumeisen die de EU aan verpakkingen stelt.

Doel van de regeling

De Rijksoverheid zet in op het verduurzamen van verpakkingen en het sluiten van de verpakkingsketen. Daarvoor is het van belang dat al bij het ontwerpen van verpakkingen gekeken wordt naar de samenstelling en de mogelijkheden voor hergebruik en recycling. Er zijn door de EU minimumeisen gesteld waar aan een verpakking dient te voldoen, de zogenaamde essentiële eisen. Met deze wijziging van de Regeling beheer verpakkingen worden normen aangewezen. Deze normen bieden producenten methoden hoe hun verpakkingen in overeenstemming te brengen met de essentiële eisen. Hiermee worden producenten gestimuleerd hun verpakkingen op een transparante wijze te verduurzamen. Tevens vergroot het de mogelijkheden tot handhaving van de geldende essentiële eisen.
Daarnaast wordt met de wijziging ingezet op het formaliseren van een bestaande procedure. In de praktijk rapporteren inzamelaars en verwerkers van verpakkingsafval de hoeveelheden verwerkt verpakkingsafval digitaal aan de uitvoeringsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Producenten van verpakkingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_beheer_verpakkingen (let op: link opent in nieuw venster).