Internetconsultatie: Wijziging regeling spoorverkeer

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie wijziging regeling spoorverkeer.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Ministeriële regeling spoorverkeer voor. Hiermee wordt de regeling in lijn gebracht met Europese regelgeving, en worden enkele specifiek Nederlandse nationale voorschriften opgeheven.

Ook bevat de nieuwe regeling een verbetering van de zogenaamde S(top)-borden, met name de zichtbaarheid, attentiewaarde en éénduidigheid.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging is tweeledig. Enerzijds moet de Nederlandse nationale wetgeving betreffende de beremmingseisen voor treinen in lijn worden gebracht met de Europese regelgeving. Hiermee komen enkele specifiek Nederlandse nationale voorschriften met betrekking tot de beremming van treinen te vervallen. Anderzijds wordt de seingeving aan machinisten verbeterd om de spoorveiligheid te vergroten.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • Spoorwegondernemingen: in het bijzonder: 1) machinisten, wagencontroleurs, samenstellers van goederentreinen met buitenlandse bestemmingen en: 2) veiligheidsfunctionarissen die
  • belast zijn met het opstellen, beheren en toezien op de veiligheidsbeheersystemen en op de naleving daarvan;
  • ProRail; in het bijzonder treindienstleiders;
  • Organisaties die machinisten, wagencontroleurs en treindienstleiders opleiden en examineren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_spoorverkeer. (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).