Internetconsultatie: Wijziging Regeling verkeersregelaars 2009

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie wijziging Regeling verkeersregelaars 2009 (transportbegeleiders en beroepsverkeersregelaars).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling verkeersregelaars (RV) 2009. De RV is in 2016 n.a.v. signalen uit de branche geëvalueerd. Vooral het deel over de transportbegeleiders (TB) bleek op een aantal punten aanscherping en aanpassing nodig te hebben. Dit gold in minder mate ook voor het deel over beroepsverkeersregelaars. Daarnaast bleek er een behoefte te zijn aan een poloshirt met korte mouwen voor verkeersregelaars.

Doel van de regeling

Naar aanleiding van signalen uit de branche is de huidige RV geëvalueerd. Mede naar aanleiding daarvan kwamen de volgende doelen naar voren:

 1. De huidige toelatingseisen voor TB versoepelen zodat meer recht wordt gedaan aan de feitelijk benodigde kwalificaties, te weten: in plaats van een verplicht rijbewijs voor categorieën B, C en E een B-rijbewijs; geen verplichting tot het hebben van een vakbekwaamheidscertificaat voor beroepschauffeur; geen leeftijdsgrens, maar in plaats daarvan een ervaringseis.
 2. Het kennis- en vaardigheidsniveau van nieuwe transportbegeleiders beter borgen;
 3. De taken en verantwoordelijkheden van de transportbegeleider, in relatie tot de ontheffing die bij het betreffende transport hoort, duidelijker omschrijven;
 4. Een aantal technische onvolkomenheden in de huidige regeling te verbeteren;
 5. Het mogelijk maken dat verkeersregelaars tijdens de uitoefening van hun taak ook een polo kunnen dragen die beantwoordt aan de in de regeling genoemde eisen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

 • (Kandidaat) transportbegeleiders;
 • Professionele verkeersregelaars;
 • Transporteurs;
 • Opleidingsinstituten;
 • Handhavers;
 • Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_verkeersregelaars_2009 (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).