Machtiging

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer u een zienswijze wilt indienen maar u dit niet zelf kunt of wilt doen, dan kunt u iemand anders vragen om dit namens u te doen. Hiervoor heeft die persoon uw toestemming nodig. Daarom moet diegene bij het indienen van de zienswijze een machtiging laten zien. Op die manier kan gecontroleerd worden of hij/zij ook echt namens u mag reageren.

Iemand machtigen

Wilt u dat iemand anders een zienswijze namens u indient? Dan kunt u deze persoon op twee manieren machtigen:

1. U kunt zelf een machtiging schrijven, waarin de volgende gegevens van u worden opgenomen:

  • Naam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Handtekening.

Ook zijn de volgende gegevens nodig van de persoon die gemachtigd wordt om namens u een zienswijze in te dienen:

  • Naam;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats.

2. U kunt ook het machtigingsformulier gebruiken. Deze kunt u uitprinten, invullen, inscannen en uploaden in het zienswijzenformulier.

Wanneer u al een zienswijze heeft ingediend en alsnog aan u is gevraagd een machtiging op te sturen, kunt u het formulier ingevuld mailen naar info@platformparticipatie.nl. Vermeld daarbij ook het correspondentienummer van uw zienswijze.

Het is ook mogelijk om het machtigingsformulier (samen met het correspondentienummer van uw zienswijze) per post te sturen naar:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. [naam project]
Postbus 20901
2500 EX Den Haag