08. Bekendmaking plan of besluit

Bekendmaking plan of besluit

Als het plan of besluit genomen is, wordt in de regel het plan of besluit bekend gemaakt in een bekendmaking. Dit bericht wordt in ieder geval geplaatst in de Staatscourant en daarnaast soms ook in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. In de bekendmaking staat onder andere waar het besluit of plan over gaat en waar en wanneer het ter inzage ligt. Tegen het definitieve besluit kunt u in sommige gevallen in beroep gaan. Als dit mogelijk is, staat dit in de bekendmaking aangegeven. In de bekendmaking staat wie in beroep kan gaan, binnen welke termijn en bij welke rechter u beroep kunt instellen. Ook wordt in dag-, nieuws of huis-aan-huis bladen een mededeling geplaatst met dezelfde informatie. U kunt dus beide raadplegen.