03. Indienen zienswijze

Indienen zienswijze

Een belanghebbende (dat is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is, bijvoorbeeld een omwonende) die wil reageren op het ontwerpplan of ontwerpbesluit, kan dit op verschillende manieren doen: via de post, via de website www.platformparticipatie.nl of mondeling (door een afspraak te maken via het telefoonnummer van directie Participatie). Zo’n reactie aan de overheid wordt een zienswijze genoemd. Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt direct daarna een bevestiging van de ontvangst daarvan.