04. looptijd zienswijze

Looptijd zienswijze

U kunt meestal gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De begin- en einddatum van de zienswijzenprocedure zijn duidelijk vermeld in de kennisgeving en op de website. Als het u niet lukt om binnen die tijd inhoudelijk te reageren dan kunt u maximaal twee weken extra tijd krijgen om uw zienswijze te motiveren of aan te vullen. Dit heet pro forma.