01. Publicatie kennisgeving

Publicatie kennisgeving

De kennisgeving is een bericht waarin onder andere staat waar en wanneer het ontwerpplan of ontwerpbesluit ter inzage ligt, wie een zienswijze in kan dienen en op welke manier. Ook staat in de kennisgeving kort vermeld wat het besluit inhoudt. De overheid plaatst de kennisgeving in de Staatscourant en in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen.