06. Reactie op de zienswijze

Reactie op de zienswijze

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt per brief of per email een bericht wanneer de reactie op zijn zienswijze klaar is. Dit gebeurt meestal door verwijzing naar of toezending van een zogenaamde ‘Nota van Antwoord’. Hierin staat wat de overheid in het uiteindelijke plan of besluit heeft gedaan met de argumenten, vragen en opmerkingen uit de zienswijzen. Vaak krijgt u deze tegelijkertijd met het door de minister of ministerraad genomen uiteindelijke besluit.