05. Rijksoverheid behandeld de zienswijze

Rijksoverheid behandelt de zienswijze

Na het einde van de zienswijzenperiode zorgt de directie Participatie ervoor dat de ingediende zienswijzen bij de juiste medewerkers van de overheid terecht komen. Aan de hand van de binnengekomen zienswijzen bekijkt de overheid welke belangen of feiten relevant zijn voor het besluit en of het plan of besluit aangepast moet worden.Er is, op een enkele uitzondering na, geen maximumtermijn voor het nemen van het besluit of plan en daarmee ook niet voor het behandelen van de zienswijzen.