02. Start zienswijzeprocedure

Start zienswijzeprocedure

Op de dag van de terinzagelegging (meestal de dag na het publiceren van de kennisgeving) start de zienswijzenprocedure. Het ontwerpplan of ontwerpbesluit en de documenten die daarbij horen, zoals onderzoeksrapporten, zijn dan digitaal beschikbaar op www.platformparticipatie.nl onder het kopje ‘Projecten’. Op de website en in de kennisgeving kunt u lezen waar de informatie geprint beschikbaar is.

Waarom?

Omdat het startsein ligt bij het beschikbaar zijn van de benodigde informatie om je zienswijze over te vormen.