02. Start zienswijzeprocedure

Start zienswijzenprocedure

Op de dag van de terinzagelegging (meestal de dag na het publiceren van de kennisgeving) start de zienswijzenprocedure. Het ontwerpplan of ontwerpbesluit en de documenten die daarbij horen, zoals onderzoeksrapporten, zijn dan digitaal beschikbaar op www.platformparticipatie.nl onder het kopje ‘Projecten’. Op de website en in de kennisgeving kunt u lezen waar de informatie geprint beschikbaar is.