Hier vindt u informatie over projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om plannen ter verbetering of aanpassing van (spoor)wegen of op het gebied van water en luchtvaart. Omdat wij uw mening en ideeën belangrijk vinden, kunt u een reactie geven op onze projecten. Zo kunnen wij bij de totstandkoming van plannen en beslissingen rekening houden met belangen en wensen van de samenleving.