Update Vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027

22-03-2022 412 keer bekeken

Lees hier meer over de vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027.

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027, zijn vastgesteld. 

Inhoud besluit

Voor 2009-2015 en 2016-2021 stelde de Rijksoverheid een Nationaal Water Plan én een Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 zijn deze twee plannen samengebracht in één programma. Het Nationaal Water Programma beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid voor de periode 2022-2027: waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Het beschrijft tevens de uitvoering daarvan en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen.

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 zijn:

  • De stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027;
  • Het overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027;
  • Het Programma Noordzee inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie Deel 3).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vaststelling Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen? Bekijk dan de projectpagina van het Nationaal Water Programma 2022-2027. Overige projecten die ook onder het Nationaal Water Programma 2022-2027 vallen zijn: Programma Noordzee 2022-2027Actualisatie Mariene Strategie en Kaderrichtlijn Water.

Cookie-instellingen