Binnenkort op deze site: NEC-Programma

13-03-2023 432 keer bekeken

Lees hier meer over het actualiseren Nationaal Programma emissieplafonds luchtverontreinigende stoffen (NEC-Programma).

Van woensdag 15 maart tot en met dinsdag 25 april 2023 kunt u een zienswijze indienen over het actualiseren Nationaal Programma emissieplafonds luchtverontreinigende stoffen (NEC-Programma).

Aanleiding

De NEC-richtlijn verplicht lidstaten om een programma op te stellen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt dit NEC-programma vast. In het programma geeft Nederland aan op welke wijze ze de NEC-plafonds van 2030 wil halen.

Het geactualiseerde NEC-programma beschrijft:

  • hoe de emissies van luchtverontreinigende stoffen zijn afgenomen;
  • de prognoses voor de emissies tot en met 2030;
  • dat Nederland met bestaand beleid gaat voldoen aan de emissiereductieverplichtingen

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het actualiseren Nationaal Programma emissieplafonds luchtverontreinigende stoffen staan vanaf 15 maart op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen