Binnenkort op deze site: Vierwaarden

17-04-2023 431 keer bekeken

Lees hier meer over de opgaven van het gebied Vierwaarden.

Van 19 april tot en met 20 juni 2023 kunt u oplossingen aandragen voor de opgaven van het gebied Vierwaarden. In de verkenning wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de waterveiligheid door dijkversterking en rivierverruiming en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Aanleiding

Dijken en hoge gronden beschermen  het gebied ten noorden van Venlo tegen hoogwater, maar deze voldoen niet aan de wettelijke normen. Ook ondervindt de Maas ter plaatse van Venlo belemmeringen in de afvoer en berging van hoogwater. De waterveiligheidsopgave voor dit gebied en stroomopwaarts gelegen gebieden zijn de aanleiding voor het project. Het recente hoogwater in de zomer van 2021 onderstreept de urgentie om aan de slag te gaan met hoogwaterveiligheid.

Bovendien zijn in het gebied kansen aanwezig om gebiedskwaliteiten en ruimtelijke functies te versterken en te ontwikkelen. Dit omvat maatregelen gericht op natuurontwikkeling en landschapsontwikkeling, realisatie van de recreatieve en toeristische voorzieningen en de inpassing van de jachthaven Venlo (van de west- naar de oostoever).

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over de opgaven van het gebied Vierwaarden staan vanaf 19 april op onze website. Vanaf die datum kunt u ook mogelijke oplossingen voor de opgaven aan dragen.

Cookie-instellingen