Update ingediende zienswijzen Vierwaarden

08-07-2024 54 keer bekeken

Lees hier meer over de ingediende zienswijzen.

U had van vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Ingediende zienswijzen

Van 30 november 2022 tot en met 10 januari 2023 zijn 57 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 12 zienswijzen afkomstig van organisaties en 45 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Amsterdam.

Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 65 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Meer informatie

Wilt u weten vanuit welke locatie de meeste zienswijzen zijn ingediend? Meer informatie over de ingediende zienswijzen en over dit project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen