Rotterdam The Hague Airport: luchthavenbesluit

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen tot de aanvraag voor een luchthavenbesluit. Dit was mogelijk tot 23 mei 2014.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  Zienswijze indienen over ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport


Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zal op termijn een aanvraag indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een luchthavenbesluit voor de luchthaven. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Een luchthavenbesluit is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Ontwerpluchthavenbesluit

Een aanvraag voor vaststelling van een luchthavenbesluit is niet eerder te verwachten dan in de tweede helft van 2019. Op dat moment zal door de luchthaven ook een geactualiseerd MER en een geactualiseerde economische onderbouwing worden bijgevoegd. In het geactualiseerde MER en de geactualiseerde economische onderbouwing zal ook op inzichten en vragen uit het draagvlaktraject en het eerdere advies van de Commissie voor de m.e.r. worden ingegaan. Het ministerie wacht de aanvraag af en zal op dat moment inhoudelijk een afweging maken op basis van alle informatie die er ligt en vervolgens een ontwerp luchthavenbesluit opstellen, dat in procedure wordt gebracht. De minister koppelt de besluitvorming over de lange termijn ontwikkeling van RTHA aan de luchtvaartnota 2020 – 2040 (gereed in 2019) en aan de herziening van het Nederlandse luchtruim (niet eerder dan 2023 gereed). Eenieder kan te zijner tijd op het ontwerp luchthavenbesluit RTHA zijn zienswijze kenbaar maken. Zorgvuldigheid en betrokkenheid van de omgeving blijven daarbij voor de Minister van belang.

Onderzoek alternatieve locaties maatschappelijk verkeer RTHA

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Rotterdam namens de BRR opdracht gegeven tot het uitvoeren van de eerste (verkennende) fase van een onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties in de regio voor een helikopterhaven voor het maatschappelijk verkeer dat op RTHA is gestationeerd. Uit het onderzoek is gekomen dat er geen alternatieve locatie is voor het maatschappelijk verkeer. Nu er geen alternatieve locatie is gevonden voor het maatschappelijk verkeer en dat verkeer nog blijft toenemen, wordt het vraagstuk van dat verkeer op nationaal niveau bestudeerd. In de luchtvaartnota 2020-2050 zal de Minister een nadere visie op de rol van maatschappelijk verkeer op de Nederlandse luchthavens in het algemeen opnemen.

Tijdslijn en planning

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zijn toekomstplannen voor de luchthaven openbaar gemaakt.

Wanneer Wat
April 2014 Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft het voornemen een luchthavenbesluit aan te vragen ingediend.
September 2014 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht advies uit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het milieueffectrapport
Maart 2016 Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zijn toekomstplannen voor de luchthaven openbaar gemaakt inclusief publicatie van het milieueffectrapport en de economische onderbouwing.
Juli 2016 Op verzoek van onder andere de CRO RTHA heeft het ministerie van IenM de Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over het milieueffectrapport. De Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht*A. Ook heeft in opdracht van IenM een toetsing plaatsgevonden van de economische onderbouwing. *B.
Februari 2017 Op verzoek van de Bestuurlijk Regiogroep Rotterdam (BRR) heeft de heer Joost Schrijnen een advies uitgebracht over draagvlak voor de plannen van RTHA (*C. rapport advies over draagvlak luchthavenbesluit).
September 2017 Op basis van dat advies heeft de BRR zijn *D. advies aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Najaar 2017 De gemeente Rotterdam heeft namens de BRR opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties in de regio voor een helikopterhaven voor het maatschappelijk verkeer dat op RTHA is gestationeerd.
April 2018 De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft gesproken met de voorzitter van de BRR over het advies over draagvlak voor de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport.
December 2018 Het *E. onderzoeksrapport naar alternatieve locaties voor het maatschappelijk verkeer is openbaar gemaakt door de BRR.
N.n.b. Aanvraag voor vaststelling luchthavenbesluit
N.n.b Zienswijze indienen over ontwerpluchthavenbesluit en geactualiseerd milieueffectrapport

U kunt meer informatie vinden over bovenstaande tijdslijn bij het kopje documenten. In het document vindt u een uitgebreide toelichting over wat er allemaal is gebeurd rond Rotterdam The Haque Airport.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Inhoudelijke informatie over het project kunt u aanvragen bij het secretariaat van de directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: SecretariaatDirectieLuchtvaart@minienw.nl

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.rotterdamthehagueairport.nl/buren-en-omgeving/luchthavenbesluit/luchthavenbesluit-leeswijzerwww.provinciezuidholland.nl en www.cro-rotterdam.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.