Voornemen

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een procedure te starten voor onderzoek naar de milieueffecten voor het project A4 Burgerveen-N14. Dit was mogelijk van vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 20 mei 2021.

Na het vaststellen van de structuurvisie in 2020 wordt toegewerkt naar een (ontwerp)tracébesluit, waarin het pakket maatregelen uit de structuurvisie (het voorkeursalternatief) concreet uitgewerkt is. Daarvoor wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. Als start van de procedure voor het milieueffectrapport kan men nu reageren op het voornemen om deze procedure te starten.

Het op te stellen milieueffectrapport gaat dieper in op de effecten van het voorkeursalternatief op de omgeving dan het milieueffectrapport dat is opgesteld voor de structuurvisie. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft wat er precies wordt onderzocht. De ‘reikwijdte’ geeft aan welke milieuaspecten worden onderzocht. Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang en methode van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in het milieueffectrapport. Het milieueffectrapport vormt een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van het (ontwerp)tracébesluit.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.