Programma Luchtruimherziening

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectrapport dat hiervoor is opgesteld. Dit was mogelijk van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het programma Luchtruimherziening
Afgerond Zienswijze indienen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing, inclusief het milieueffectrapport
Luchtruimherziening


De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie en de luchtverkeersleidingsorganisaties
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Koninklijke Luchtmacht en Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) werken samen aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Met de herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit. Het waarborgen van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim is daarbij een harde randvoorwaarde.

Ontwerp-Voorkeursbeslissing

Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het kabinet invulling aan de afspraken in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2021) om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim. De ontwerp-Voorkeursbeslissing bevat deelbeslissingen op drie onderdelen:

  1. Ten eerste bevat de ontwerp-Voorkeursbeslissing een aantal beslissingen voor een nieuwe hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim, volgens planning te realiseren in de jaren 2024-2027.
  2. Het tweede onderdeel van de ontwerp-Voorkeursbeslissing betreft de stapsgewijze invoering van een nieuw operationeel concept voor de luchtvaart vanaf 2023.
  3. Het derde onderdeel van de ontwerp-Voorkeursbeslissing heeft betrekking op de volgende fase en beschrijft welke aanpak er wordt gevolgd tijdens de planuitwerking.

Het kabinet zet met deze ontwerp-Voorkeursbeslissing de stap naar de volgende fase in de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het betreft een ontwerp-beslissing die tot stand is gekomen in nauw contact en overleg met externe partijen: decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, civiele en militaire gebruikers, en omwonenden. De verkregen input is zo goed als mogelijk meegenomen.

Bevoegd gezag

Het programma Luchtruimherziening wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en de Koninklijke Luchtmacht. Het bevoegd gezag voor de luchtruimherziening ligt bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.

Planning

Wanneer Wat
Eind 2021 Reactienota op zienswijzen over de ontwerp-Voorkeursbeslissing
Luchtruimherziening en Definitieve Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Na publicatie definitieve
Voorkeursbeslissing
Planuitwerkingsfase

 

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.
Meer informatie over het project is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.