Tracébesluit 2017

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het tracébesluit verbreding A9 Badhoevedorp - Holendrecht vastgesteld.

Wijzigingen tracébesluit

De zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben geleid tot enkele wijzigingen in het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere 2017.

  • De geluidsmaatregelen worden geoptimaliseerd, onder andere door het plaatsen van een extra geluidscherm aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van Elsenhove (tussen km 26,11 en 26,42).
  • Het geluidscherm Operabuurt wordt aangesloten op de schermhoogte ter hoogte van Meander met een hoogte van 9 meter.
  • In afstemming met het Keizer Karel College en de gemeente Amstelveen verbetert het waterhuishoudingsplan op het sportveld van de school.
  • Bij Meanderflat 4 (ter hoogte van het nieuwe Bovenlandpad) blijven meer garageboxen behouden.
  • Aan de westzijde van Amstelveen is ruimte gereserveerd voor de aanleg van twee bushaltes bij de Landscheidingsvaart/Bleekerskade.
  • Een ander verschil tussen het ontwerptracébesluit 2016 en het tracébesluit 2017 is dat bij het tracébesluit 2017 een actueler verkeersmodel is toegepast. Hieruit blijkt een lagere groei van het verkeer tot 2030 dan waar bij het ontwerptracébesluit 2016 van uit is gegaan. De hoogtes van de geluidschermen aan de buitenzijden van de verdiepte ligging blijven evengoed op de hoogte zoals eerder bepaald in het ontwerptracébesluit 2016.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van de A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.