Wijzigingsbesluiten op tracébesluit 2011

U kunt geen zienswijze indienen over het gewijzigd Ontwerptracébesluit weguitbreiding Schiphol Amsterdam Almere (2016).

Tracébesluit 2014

Een onderdeel van het oorspronkelijke tracébesluit is het verbreden van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg. Hiervoor is een verlenging van de spoorbrug bij Muiderberg noodzakelijk. Dit is alleen mogelijk door middel van een staal-betonnen boogbrug. In het oorspronkelijke tracébesluit werd uitgegaan van een betonnen boogbrug. Naar aanleiding van dit wijzigingsbesluit is een nieuw Tracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere opgesteld (2014). Wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit 2013:

 • De betonnen spoorbrug bij Muiderberg wordt een staal betonnen boogbrug;
 • Aanpassen van een aantal tracégrenzen in Naarden.

In het tracébesluit (2014) staat in detail welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten hiervan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluidshinder

Vaststelling nieuw tracébesluit 2013

Op basis van het ontwerptracébesluit uit 2012, is een nieuw tracébesluit vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit (2012) is een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen staan beschreven in hoofdstuk 11 van de toelichting van het tracébesluit. De wijzigingen zijn aangebracht om:

 • Kosten te besparen;
 • Tegemoet te komen aan ingediende zienswijzen;
 • Het tracébesluit te verbeteren.

De beroepstermijn voor de optimalisatie van dit nieuwe tracébesluit liep van 10 april tot en met 21 mei 2013.

Optimalisatie tracébesluit (2012)

In de praktijk bleek het mogelijk om fors te besparen op de kosten bij de realisatie van een aantal besluiten. Hiervoor was het wel noodzakelijk het tracébesluit op enkele punten aan te passen. De belangrijkste wijzigingen hadden betrekking op:

 • Gaasperdammertunnel;
 • Geluidsmaatregelen A10 Zeeburgerbrug;
 • Verbindingsboog knooppunt Muiderberg;
 • Bloemendalerpolder.

Van 10 juli tot en met 20 augustus 2012 lag het wijzigingsbesluit Optimalisatie tracébesluit 2012 ter inzage in de vorm van een nieuw Ontwerptracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere.

Aanpassing tracébesluit september 2011

Het tracébesluit van maart 2011 is op enkele kleine punten aangepast. Redenen voor de aanpassingen:

 • Het tracébesluit van maart 2011 bevatte enkele onvolkomenheden die eenvoudig te herstellen waren, zo bleek uit een aantal beroepsschriften.
 • Mogelijkheid om in een aantal gevallen de bezwaren tegemoet te komen door het ontwerp iets aan te passen.
 • Correctie van fouten in een tabel.

Van 21 september tot en met 2 november 2011 lag het wijzigingsbesluit op het tracébesluit van maart 2011 ter inzage in de vorm van een nieuw Ontwerptracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere.

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Overlay sluiten

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.