Tracébesluit ViA15 2021

Van woensdag 15 september  tot en met dinsdag 26 oktober  2021 kunt u beroep instellen tegen het Tracé besluit A12/A15 Ressen &ndash Oudbroeken (ViA15) 2021.

In het wegenproject ViA15 werken Rijkswaterstaat en provincie Gelderland samen aan een betere verkeersdoorstroming in de regio Arnhem &ndash Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Het project ViA15 verbetert de bereikbaarheid, versterkt het vestigingsklimaat en realiseert een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. De Raad van State heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een tussenuitspraak van 20 januari 2021 opgedragen om de stikstofgevolgen van het Tracé besluit ViA15 beter te onderbouwen. Voor de nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen heeft de minister gerekend met de recent door het kabinet vastgestelde rekenafstand van 25 kilometer. Daarbij worden aanvullende mitigerende en extra compenserende maatregelen getroffen. In het tracé besluit 2021 is de nadere onderbouwing van de stikstofgevolgen opgenomen en zijn tevens de aanvullende mitigerende en extra compenserende maatregelen vastgelegd.

Daarnaast bevat het tracé besluit 2021 enkele wijzigingen van ondergeschikte aard die het gevolg zijn van ontwerpoptimalisaties. Het betreft de volgende wijzigingen:

 1. Het brugcomplex over het Pannerdensch Kanaal wordt voorzien van een fietsbrug die onder de verkeersbrug ' hangt' . Dit biedt voordelen voor fietsers: minder last van auto&rsquo s en een betere aansluiting van het fietspad op de Rijndijk aan de westzijde en de Kandiadijk aan de oostzijde van de brug. Het ontwerp heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de brug en de plek van het landhoofd aan de oostzijde. De opstaande rand aan de oostzijde wordt tevens als geluidscherm uitgevoerd.
 2. De onderdoorgang Helhoek-Helstraat (onder de N810) wordt uitgevoerd met een betonnen bak (KW76) en niet met een folieconstructie, waardoor het beheer eenvoudiger wordt.
 3. Het viaduct (KW25) bij de Kampsestraat in Bemmel wordt langer om de kruising met de A15 constructief passend te maken.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers) (link opent in nieuw venster).

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

In uw beroepschrift neemt u in ieder geval op:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het Tracé besluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) 2021
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het besluit.

Meer informatie over hoe u beroep kunt instellen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het Tracé besluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)   2021
 • Waarom een voorlopige voorziening nodig is (motivering)
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van het besluit
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: &euro 181,-
 2. Voor rechtspersonen: &euro 360,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Crisis- en herstelwet

Op het tracé besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. 

Telefonisch spreekuur

Hebt u vragen over de inhoud van het project of over het tracé besluit 2021? Dan is het mogelijk in gesprek te gaan met deskundigen van project ViA15. Via de Landelijke Informatielijn kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur: 0800-8002.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 29 september, donderdag 30 september, woensdag 6 oktober, donderdag 7 oktober, woensdag 13 oktober en donderdag 14 oktober 2021 in de middag en avond.

Inzage

De papieren documenten liggen van dinsdag 14 september  tot en met dinsdag 26 oktober 2021  ter inzage op de volgende locaties:

Locatie Adres Plaats Telefoonnummer
Rijkswaterstaat Oost-Nederland Van Nieuwenhuijzenweg 8 Wolfheze (088) 797 42 40
Provincie Gelderland (Huis der Provincie) Markt 11 Arnhem (026) 359 99 99
Gemeente Duiven Koning Willem-Alexanderplein 1 Duiven (088) 695 30 00
Gemeente Zevenaar Kerkstraat 27 Zevenaar (0316) 595 111
Gemeente Overbetuwe Dorpsstraat 67 Elst 14 0481
Gemeente Lingewaard Kinkelenburglaan 6 Bemmel (026) 326 01 11
Gemeente Nijmegen (Stadswinkel) Marië nburg 30 Nijmegen 14 024
Gemeente Montferland Bergvredestraat 10 Didam (0316) 291 391
Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1 Tiel (0344) 649 090
Waterschap Rijn en IJssel Liemersweg 2 Doetinchem (0314) 369 369

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u er terecht kan.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.