Wijzigingsbesluit

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019.

Op 18 februari 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) dat op 24 februari 2017 is vastgesteld. Dit tracébesluit blijft voor het overige onverminderd van kracht. Het oorspronkelijke tracébesluit voor het project ViA15 werd begin 2017 vastgesteld. Er werd toen door een aantal partijen beroep ingediend. De behandeling van die beroepen wordt door de Raad van State aangehouden, in afwachting van juridische procedures rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor dreigt het project ViA15 verdere vertraging op te lopen. Daarom heeft de minister in overleg met de provincie Gelderland besloten om dit tracébesluit niet langer te koppelen aan het PAS. Dit maakt de weg vrij voor de Raad van State om een uitspraak te doen in de beroepsprocedure over het project ViA15.

Wijzigingen ten opzichte van tracébesluit 2017

  • Natuur: het effect van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van het project ViA15 wordt projectspecifiek gemitigeerd en gecompenseerd. Onder meer door het instellen van een maximum snelheid van 100 kilometer per uur op de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen van 06.00 tot 23.00 uur en door het aanleggen van nieuwe natuur.
  • Geluid: aanvullend op het tracébesluit 2017 komen er op 3 locaties extra of hogere geluidschermen. Langs het onderliggend wegennet worden voor 20 woningen nieuwe hogere waarden vastgesteld in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland.
  • Afmeting Brug: Als correctie op het tracébesluit van 2017 is de lengte van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal bepaald op 140 tot 200 meter. Het maatregelvlak voor de brug is 5 meter verbreed.
  • Grondwal Bemmel: de grondwal wordt over een lengte van 1.100 m steiler opgetrokken om het snelfietspad buiten de beschermingszone van de aanwezige gasleiding te kunnen aanleggen.

Tracébesluit

Het project ViA15 omvat het doortrekken en aansluiten van de A15 op de bestaande A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op www.rws.nl/via15.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.