Reageren

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de projectpagina. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze naar onderstaand adres versturen:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. (PROJECTNAAM)
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon (070) 456 89 99. U wordt dan teruggebeld door een notulist, die uw zienswijze zal noteren.

Cookie-instellingen