Zienswijzenprocedure

Met een zienswijze geeft u een formele reactie op een plan of besluit dat de overheid wil nemen. Een zienswijzenprocedure verloopt in principe volgens een aantal vaste stappen. Deze stappen zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

U heeft tijdens een zienswijzenprocedure inzage in alle documenten van een ontwerpbesluit of plan. Zo ziet u precies wat de overheid wil gaan doen en kunt u daarop reageren met een zienswijze. De overheid bekijkt uw zienswijze om na te gaan of een plan of ontwerpbesluit veranderd moet worden. Als het besluit is genomen en formeel bekend is gemaakt, leest u in een nota van antwoord wat de overheid heeft gedaan met uw zienswijze. In sommige gevallen kunt u in beroep gaan tegen het besluit dat de overheid heeft genomen.

Opbouw van een zienswijzenprocedure

1. De overheid bereidt een besluit voor

Als de overheid een plan maakt of een besluit wil nemen, moet dit zorgvuldig gebeuren. Daarom onderzoekt de overheid alle belangen en feiten die een besluit raken. Soms schrijft de wet voor dat de overheid een zienswijzenprocedure moet organiseren. Hiermee krijgt iedereen van wie het belang door een plan of besluit van de overheid wordt geraakt de kans te reageren.
 

 

2. Wet schrijft zienswijzenprocedure voor

In de wetgeving staat wanneer de overheid een zienswijzenprocedure moet opstarten. Bijvoorbeeld bij plannen voor autowegen op grond van de Tracéwet. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschrijft hoe de standaardzienswijzenprocedure eruitziet. Als hiervan wordt afgeweken op grond van een bijzondere wet, staat dit in de kennisgeving en in de projectbeschrijving.
 

 

3. Publicatie kennisgeving

De kennisgeving is het bericht waarin onder meer staat welk ontwerpplan of ontwerpbesluit ter inzage ligt. U leest in de kennisgeving ook waar en wanneer de stukken ter inzage liggen, wie een zienswijze in kan dienen en op welke manier. De overheid publiceert de kennisgeving in de Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen.
 

 

4. Start zienswijzenprocedure

De zienswijzenprocedure start op het moment dat de documenten die horen bij een ontwerpplan of ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Meestal gebeurt dit op de dag na de publicatie van de kennisgeving. De documenten zijn dan digitaal beschikbaar, maar ook op papier. In de kennisgeving en op deze website staat waar u de papieren versies kunt inzien.
 

 

5. Zienswijze indienen

Reageren op een ontwerpplan of ontwerpbesluit doet u via een zienswijze. Soms kan iedereen een zienswijze indienen, soms alleen belanghebbenden. U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij een plan of besluit. Uw zienswijze indienen kan per post, via deze website of mondeling na telefonische afspraak. U kunt ook schriftelijk iemand machtigen om namens u een zienswijze te geven.

 

 

6. Ontvangstbevestiging van uw zienswijze

Nadat de directie Participatie uw zienswijze heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging via de post of per e-mail. Zo weet u dat de overheid uw zienswijze heeft gekregen, deze gaat behandelen en dat u een reactie krijgt op uw zienswijze.
 

 

7. Looptijd zienswijzenprocedure

Uw zienswijze kunt u meestal gedurende 6 weken indienen. De begin- en einddatum van de termijn van de zienswijzenprocedure staan vermeld in de kennisgeving en op deze website. Lukt het u niet om binnen de gestelde termijn uw zienswijze te geven? Dien dan een pro-formazienswijze in. U kunt dan maximaal 2 weken extra de tijd krijgen.
 

 

8. De overheid behandelt uw zienswijze

Aan de hand van de binnengekomen zienswijzen bekijkt de overheid welke belangen of feiten relevant zijn voor het ontwerpbesluit en of het aangepast moet worden. Er geldt meestal geen maximumtermijn voor het nemen van het besluit en het behandelen van zienswijzen.
 

 

9. Plan of besluit klaar

Als alle zienswijzen zijn onderzocht, is het plan of besluit klaar.
 

 

10. Bekendmaking plan of besluit

Als het plan of besluit klaar is, volgt een bekendmaking. Dit is een bericht in de Staatscourant, soms het Staatsblad en meestal ook in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen. In de bekendmaking staat waar het besluit of plan over gaat en waar en wanneer het ter inzage ligt. Als u een zienswijze heeft ingediend krijgt u ook persoonlijk bericht van het besluit.
 

 

11. Reactie op uw zienswijze

U krijgt per post of via e-mail persoonlijk bericht wanneer de reactie op uw zienswijze klaar is. Meestal gebeurt dit tegelijkertijd met de bekendmaking van het plan of besluit. In de zogenoemde nota van antwoord leest u wat de overheid met de argumenten, vragen en opmerkingen uit de ingediende zienswijzen heeft gedaan.
 

 

12. Mogelijkheid tot in beroep gaan

Tegen het definitieve besluit kunt u in sommige gevallen in beroep gaan. Als dit mogelijk is, staat dit in de bekendmaking. Daarin leest u wie in beroep kan gaan, binnen welke termijn en bij welke rechter.

 
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.