Ontwerptracébesluit

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 10 mei tot en met 20 juni 2016.

In het ontwerptracébesluit stonden de plannen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Het gaat om de uitwerking van de voorkeursvariant van Ring Utrecht, die in 2014 is gekozen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en de A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het scheiden van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. In het ontwerptracébesluit is het volgende voorgesteld:

  • Gescheiden rijbanen;
  • Aanpassingen aansluitingen;
  • Vernieuwd knooppunt Rijnsweerd;
  • A27 noord en zuid: uitbreiding met 1 rijstrook aan weerszijde;
  • A12 extra rijstrook op de parallelrijbanen.

Milieueffectrapport

Naast het ontwerptracébesluit lag ook het milieueffectrapport ter inzage. Het milieueffectrapport geeft een beschrijving van de milieueffecten en bestaat uit twee fasen te weten de eerste fase, waarbij het voorkeursalternatief is bepaald, en een tweede fase waarbij een aantal varianten binnen het voorkeursalternatief zijn beoordeeld. Onderdeel van die tweede fase is het meest milieuvriendelijk alternatief.

Samenvatting zienswijzen

Tijdens de zienswijzenprocedure zijn zes informatiebijeenkomsten georganiseerd die goed bezocht zijn. Participanten konden hier mondeling een zienswijze indienen. Daarnaast konden mensen veel informatie krijgen via een digitale webapplicatie (‘Tik-app’) en een informatiefilmpje op de websites www.rijkswaterstaat.nl en www.ikgaverder.nl Deze zijn inmiddels ruim 15.000 keer bekeken.

Om de zienswijzen zo goed mogelijk te kunnen meewegen en afwegen in het besluitvormingsproces werd eenieder uitgenodigd te reageren op de plannen, en dan met name op de volgende vragen:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerptracébesluit?
  • Zijn er naar uw oordeel belangen over het hoofd gezien, en zo ja welke?
  • Wordt u geraakt in uw belang, en zo ja op welke wijze?

Deze samenvatting bevat een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen reacties op de zienswijzenprocedure. Het overzicht van de onderwerpen is niet volledig, maar geeft een indruk van de genoemde punten in de ingediende zienswijzen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.