Wijziging tracébesluit

U kunt geen beroep meer instellen tegen de wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016.

Om de doorstroming beter en veiliger te maken wordt met het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016 (hierna tracébesluit 2016) de capaciteit van de A27, A12 en de A28 vergroot door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeersstromen. Waar mogelijk wordt de leefbaarheid verbeterd, door bijvoorbeeld nieuwe en hogere geluidschermen te plaatsen. Tegen het tracébesluit 2016 is beroep aanhangig.

Twee wijzigingen

In het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 (hierna tracébesluit 2018) zijn ten opzichte van het tracébesluit 2016 twee wijzigingen aangebracht:

  • Om het project uit te voeren, moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen (bomen en struiken) verdwijnen dan eerder was voorzien. Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 hectare hebben. Uiteindelijk komt meer groen terug dan verdwijnt. Rijkswaterstaat zal conform de Wet natuurbescherming het groen dat weggehaald wordt volledig compenseren. Aanvullend hierop was in 2016 al een extra groencompensatie van 5,7 hectare in de plannen opgenomen. Deze extra compensatie blijft in stand. In het tracébesluit 2018 is, naast de extra kap, vastgelegd op welke wijze deze wordt gecompenseerd.
  • Daarnaast legt het tracébesluit 2018 vast hoe de kade aan de noordzijde van het A12-viaduct over het Merwedekanaal (de Vierlingbrug) wordt aangepast, en hoe het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd bij knooppunt Rijnsweerd.

Voor het overige blijft het bepaalde in het tracébesluit 2016 onverminderd van kracht.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van de A27/A12 Ring Utrecht 2016. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op http://www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.