Tracébesluit 2020

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Dit was mogelijk van donderdag 3 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021.

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht komt de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit van de leefomgeving ten goede. Door verkeersstromen beter te scheiden en extra rijstroken aan te leggen, kan verkeer straks vlot en veilig doorrijden. De extra capaciteit op de A27 en de A12 zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen. Ook hoeft het verkeer minder vaak van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. Er komt stiller asfalt en er komen extra, hogere of langere geluidschermen. Ook komt over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd een groene overkapping die de verbinding tussen de stad en het landgoed verbetert.

Wijzigingen op het ontwerptracébesluit

Het ontwerptracébesluit 2016 en het daarbij behorende milieueffectrapport 2016 zijn de basis voor het tracébesluit 2020. Ten opzichte van het ontwerptracébesluit 2016 zijn enkele aanvullingen/wijzigingen doorgevoerd op de volgende thema’s:

  • Stikstof: in het nieuwe tracébesluit 2020 is voor de effecten van stikstof op Natura 2000 een zogeheten passende beoordeling opgesteld. Op basis van deze beoordeling zijn mitigerende en compenserende maatregelen in het besluit opgenomen.
  • De wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit uit 2016 naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de wijzigingen uit het tracébesluit 2018, zijn meegenomen in het tracébesluit 2020.
  • De voorkeursbouwmethode bemalen met schermwand ter plaatse van de verdiepte ligging A27 is beschreven.
  • De verkeersgegevens zijn geactualiseerd, waaronder de verwerking van de consequenties van het kabinetsbesluit van november 2019 over de verlaging van de maximum snelheid tussen 06.00-19.00 uur op autosnelwegen.
  • Het stillere asfalt, de hoogte en lengte van de geluidschermen uit het ontwerptracébesluit en de in de Bestuursovereenkomst (BOK) opgenomen aanvullende bovenwettelijke geluidmaatregelen zijn de basis voor het tracébesluit 2020. De vormgeving van de geluidschermen is op onderdelen gewijzigd (rechtopstaand in plaats van 10 graden achterover). Hierdoor kunnen ze aan beide zijden met beplanting worden uitgevoerd (groene schermen). Tevens is het ruimtebeslag hiermee kleiner. Daarnaast zijn kleine aanpassingen van de locatie of de wijze van uitvoering van enkele schermen en aanvullende maatregelen om geluideffecten gelijk te houden aan het ontwerptracébesluit 2016 in het tracébesluit opgenomen.
  • Een aantal overige wijzigingen, veelal afkomstig vanuit het omgevingsproces met andere overheden of eigenaren van aangrenzende percelen.

Een volledige beschrijving van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en tracébesluit is te vinden in de nota van wijziging 2020.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.