Ontwerpbesluit tot wijziging van het tracébesluit

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid. Dit was mogelijk van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021.

Na de vaststelling van het tracébesluit in 2016 zijn veranderingen ontstaan in het beoogde gebruik van het traject Rijswijk-Rotterdam door treinverkeer en het daarvoor benodigde fysieke en ruimtelijke ontwerp. Hiervoor zijn enkele beperkte aanpassingen van het tracébesluit uit 2016 nodig, die zich vooral bevinden bij Schiedam, Rotterdam en Delft:

  • Op station Schiedam worden twee bestaande sporen opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor kunnen intercity’s in Schiedam blijven stoppen en blijft de rechtstreekse verbinding tussen Schiedam en Amsterdam in stand. Hiervoor worden perrons verlengd en zijn aanpassingen nodig in de sporenlayout, zoals aansluitingen en wissels. Ook moet een railinzetplaats worden opgeschoven.
  • Op Rotterdam Centraal worden sporen en perrons aangepast, zodat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken en worden sporen geschikt gemaakt voor het keren van intercity’s. Voor de hulpdiensten wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd.
  • Bij de noordelijke tunnelingang van de spoortunnel in Delft, ter hoogte van de Kampveldweg, wordt in plaats van een 1 meter hoog geluidsscherm en raildempers, gekozen voor een 2 meter hoog geluidsscherm. Hierdoor kan een bestaand scherm hergebruikt worden en kunnen de beoogde raildempers achterwege blijven.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het tracébesluit wijzigt het tracébesluit uit 2016. Voor zover er geen andere wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van het tracébesluit uit 2016, blijft het daarin geregelde van kracht.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze de zienswijzen in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021 zijn drie zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit tot wijziging van het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid. Van de drie zienswijzen is één zienswijze afkomstig van een particulier en zijn twee zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.