Tracébesluit

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit. Dit was mogelijk van 21 december 2016 tot en met 1 februari 2017.

In het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Delft Zuid zijn infrastructurele voorzieningen en maatregelen vastgesteld:

  • Spoorverdubbeling aan weerszijden van het bestaande spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid;
  • Seinoptimalisatie bij Delft Zuid;
  • De directe aantakking van het DSM-raccordement op het hoofdspoor, op Delfts grondgebied;
  • Vervanging van een gelijkvloerse overweg in Rijswijk door een onderdoorgang op ongeveer 250 meter afstand;
  • Realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel bij station Delft Zuid;
  • Bijkomende maatregelen tussen Delft Zuid en Rotterdam Centraal, zoals het verwijderen, verplaatsen, vervangen en bijplaatsen van wissels en de verlenging van een perron.

Het tracébesluit bevat maatregelen om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen. Het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid is vastgesteld op basis van het ontwerptracébesluit, de zienswijzen hierop en de wettelijke adviezen. Alle zienswijzen op het ontwerptracébesluit zijn beantwoord in de reactienota die bij de toelichting van het tracébesluit is gevoegd. Op basis van de zienswijzen is het ontwerptracébesluit aangepast. Zo wordt onder andere op veler verzoek de doorgangshoogte van de brug over de Kerstanjewetering bij Rijswijk verhoogd naar 1.80 meter. De plaatsing en verhoging van geluidschermen in Rotterdam vervalt op basis van het geactualiseerde geluidsonderzoek ten behoeve van het tracébesluit.

Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid en seinoptimalisatie tot en met Schiedam is onvoldoende gebleken om de beoogde acht intercity’s en zes sprinters tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal te laten rijden. Hiervoor zijn bijkomende maatregelen nodig tussen Schiedam en Rotterdam, zoals het verlengen van perrons te Rotterdam Centraal, als ook het verplaatsen, vervangen en opheffen van wissels. U kunt een beschrijving van de wijzigingen terugvinden in paragraaf 2.4 (pagina’s 57 en 58) van de toelichting (deel III) bij het tracébesluit.

In de periode tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit zijn de milieu- en omgevingsonderzoeken voor het tracébesluit geactualiseerd. Aanleiding voor deze actualisatie is een aantal (beperkte) planwijzigingen en beantwoording van vragen van uit het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage uit het advies van 28 mei 2015. De actualisatie van het milieueffectrapport ligt met het tracébesluit ter inzage.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit van de Spooruitbreiding Rijswijk - Delft Zuid. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State en op de website van Prorail.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.