Spooruitbreiding Meteren - Boxtel

Van donderdag 27 januari 2022 tot en met woensdag 9 maart 2022 kunt u beroep instellen tegen het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel 2021.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over besluitvorming Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Afgerond Beroep instellen tegen het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2020
Huidige fase Beroep instellen tegen het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2021


Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke tien minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. 

Voor het programma worden onder andere aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel uitgevoerd. Deze bestaan uit:

  • Een verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een nieuwe  verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Goederentreinen vanaf Rotterdam naar Venlo/Duitsland en overig Zuid-Nederland kunnen hierdoor ook via 's-Hertogenbosch richting Boxtel rijden.
  • Een vierde spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij het knooppunt 's-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht-Eindhoven en Nijmegen-Tilburg elkaar niet meer in de weg.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. Onderdeel van de aanpassing is het 'omkeren' van de kruising van de spoorlijn en de N65 in Vught.

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Meteren en Boxtel zijn opgenomen in het in juni 2020 gepubliceerde Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. In het in januari 2022 gepubliceerde Tracébesluit PHS Meteren- Boxtel 2021 zijn voor twee plaatsen langs het traject Meteren-Boxtel wijzigingen vastgesteld. Het gaat om geluidschermen langs de N65 in Vught en de gevolgen van trillingen aan woningen in de wijk Vughterpoort in ’s-Hertogenbosch. Tevens is daarbij de onderzoeksmethodiek na indienststelling van nieuwe sporen voor woningen en bedrijfspanden met een kans op schade in Vught en Vughterpoort aangepast. Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel uit 2020 blijft voor het overige onverminderd van kracht.

Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2021

Het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2021 legt wijzigingen vast ten aanzien van het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel 2020. Na de publicatie van het tracébesluit in juni 2020 is duidelijk geworden dat de geluidmaatregelen rond de N65 in Vught, zoals opgenomen in het tracébesluit uit 2020, niet geheel correct zijn overgenomen uit het achtergrondrapport geluid behorend bij het tracébesluit.

Daarnaast is naar aanleiding van een beroepschrift nader onderzoek uitgevoerd bij woningen in de Willem van Oranjelaan en Vughterweg in de wijk Vughterpoort in ’s-Hertogenbosch. Hieruit blijkt dat meerdere woningen in deze straten trillingsgevoelig zijn, waardoor de kans op schade verandert. Naar aanleiding hiervan is de onderzoeksmethodiek na indienststelling van nieuwe sporen voor woningen en bedrijfspanden met een kans op schade in Vught en Vughterpoort aangepast.

Planning

Wanneer Wat
2023 Start realisatie (voorafgaand wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden)
2029 Indienststelling


Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u bellen met ProRail afdeling Publieksvoorlichting, telefoon 0800-7767245 of kijk op www.prorail.nl/contact. Meer informatie over dit project is te vinden op www.prorail.nl/meterenboxtel.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.