Voornemen

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen tot de spooruitbreiding tussen Meteren en Boxtel ter inzage. Dit was mogelijk van 6 september tot en met 10 oktober 2012.

Boog bij Meteren

De staatssecretaris maakte in juni 2014 onder andere het volgende bekend:

  • Keuze voor een variant van de boog bij Meteren in de vorm van een kruising van de Betuweroute via een viaduct;
  • Keuze voor een verdiepte ligging van het spoor in Vught (V3 of een oostelijke variant);
  • Het opheffen van de twee gelijkvloerse overwegen;
  • Een studie naar gedifferentieerd rijden, specifiek voor het traject door ‘s-Hertogenbosch om de overlast voor omwonenden te beperken.

In totaal investeren Rijk en regio €703 miljoen in de spooruitbreiding.

Belangrijkste aanpassingen aan het spoor

  • Extra verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch; de nieuwe zuidwestboog bij Meteren;

  • De spoorlijn tussen Den Bosch en Vught krijgt vier sporen, met een vrije kruising bij Vught, zodat de treinen op de trajecten 's-Hertogenbosch-Tilburg en 's-Hertogenbosch-Eindhoven elkaar veilig kunnen kruisen;

  • Verdiepte ligging van het spoor in Vught.

Mogelijk zijn ook op andere delen van het tracé aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan de normen voor veiligheid, geluid en dergelijke. Dit wordt nader onderzocht in het milieueffectrapport.

Variantennota januari 2014

De verschillende wijzingen die nodig zijn op het spoortraject zijn uitvoerig onderzocht, zodat de varianten voor deze aanpassingen onderling te vergelijken zijn. De uitkomst hiervan staan in de variantennota januari 2014. De staatssecretaris heeft haar besluiten uit juni 2014 onder andere gebaseerd op deze variantennota.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt een milieueffectrapport uit voor de uitbreiding van het spoor tussen Meteren en Boxtel.

  • Het milieueffectrapport onderzoekt en beschrijft de effecten van de spooruitbreiding op het milieu en eventuele maatregelen om die zoveel mogelijk te beperken of te compenseren.
  • Het ontwerptracébesluit beschrijft de inpassing van de spooruitbreiding in het landschap. Hierin staan ook compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid beschreven.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.