Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 16 maart tot en met 26 april 2018.


Op basis van de (ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen heeft een nadere uitwerking van de varianten voor spooruitbreiding plaatsgevonden. In juni 2014 is het voorkeursalternatief door de staatssecretaris van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Dit betreft variant ‘V2 Hoog’ voor de Zuidwestboog Meteren en variant ‘V3’ voor de spooruitbreidingen tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Voor Vught is daarna nog een nieuwe variant voor de verdiepte ligging (‘V3 Oost Verkort’) onderzocht. Uiteindelijk is op 17 december 2015 de voorkeur voor variant ‘V3’ bestuurlijk herbevestigd. De rapporten over de variantenafweging zijn als bijlagen bij het milieueffectrapport gevoegd. In het milieueffectrapport zijn de resultaten van de stappen die hebben geleid tot het voorkeursalternatief verwerkt. Het voorkeursalternatief is in het milieueffectrapport verder uitgewerkt en op (milieu)effecten beoordeeld. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor van het voorkeursalternatief en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.

Ingediende zienswijzen

In totaal zijn 588 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 986 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet. In de nota van antwoord reageert de staatssecretaris op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.